UPPDATERING!!!!
OBS! läs allt...

för ditt eget bästa...

du lär dig alltid något NYTT!


Rena tänder /       

Hjälpmedel och teknik

Regelbundna vanor ger friska tänder

Med goda vanor och bra skötsel kan man hålla tänderna
friska hela livet. Genom att gå till tandläkare eller tandhygienist
regelbundet kan man få kontroll över hur tänderna och tandköttet mår.

Två gånger om dagen
Munhygien handlar om att göra tänderna rena från
bakteriebeläggningar varje dag. Bakterier i munnen
kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation.
Därför är det viktigt att såväl barn som vuxna borstar tänderna
två gånger om dagen med tandborste och tandkräm. Dessutom
behöver man som vuxen göra rent ordentligt mellan tänderna med
hjälp av tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborstar, helst en gång per dag.

Borsta med små rörelser
Tandborsten är ett viktigt redskap när man rengör tänderna.
Med rätt teknik kan man borsta bort bakteriebeläggningar som
sitter på tänderna. Tandborsten ska vara mjuk och tät och den
bör bytas ut när stråna börjar spreta. En sliten och spretig
tandborste är inte effektiv. Det är viktigt att borsta alla tandytor,
utan att skada tänder eller tandkött.

Att borsta tänderna i en bestämd ordning minskar risken för att
man glömmer bort någon tandyta. Man är oftast mest noggrann i
början. Ett bra tips är att börja där det är svårast att komma åt, till
exempel på insidan av underkäken längst in. Bakteriebeläggningar
finns framför allt vid tandköttskanten och mellan tänderna. För att
beläggningar ska försvinna, gör så här:

 • Vinkla borsten mot tandköttskanten och borsta både tänder
 • och tandkött.
 • Tryck inte borsten för hårt.
 • Gnugga noga fram och tillbaka med små försiktiga
 • rörelser på insidan, utsidan och tuggytorna.

Det är bra att börja och sluta borstningen på samma ställe varje gång.

Bakterierna finns framförallt vid tandköttskanten. Mest effektivt är att täcka både tandkött och tand vid borstningen.

Olika slags tandborstar

På apotek och på många tandkliniker går det att köpa tandborstar som
borstar flera ytor samtidigt. De kräver speciell teknik för att vara effektiva.
Tandvårdspersonal kan ge råd om hur man ska göra.

Elektriska tandborstar finns i många olika modeller. Studier har visat att
användning av eltandborste ökar möjligheten att få tänderna rena. Men
det är viktigt att komma ihåg att en eltandborste inte är någon "genväg".
Man måste fortfarande vara noggrann när man borstar sina tänder.

För att vara effektiv ska borsten ha ett roterande huvud, men ska precis
som den vanliga tandborsten innehålla mjuka och täta borststrån. En typ av
eltandborste har visat sig ta bort bakteriebeläggningar mer effektivt än en vanlig
tandborste. Det är den som har ett runt borsthuvud som roterar, egentligen rör sig
borsthuvudet snabbt i halvcirklar fram och tillbaka – oscillerar.

Man måste själv anpassa borstens tryck mot tandytan och flytta borsten
metodiskt tand för tand precis som när man borstar med en vanlig borste.
 Elektriska tandborstar kan särskilt underlätta för personer som har svårt
att klara tandborströrelserna med vanlig borste.

Tandtråd kommer åt där det är trångt
Tandtråd är ett bra hjälpmedel för att rengöra mellan tänderna.
Tandtråden är smal nog att göra rent även där det är trångt.
Den kan vara lite svår att styra i början, men med instruktion och
träning blir den mycket effektiv. Tandtråden kan vara rund, platt,
vaxad eller ovaxad. Den kan också vara preparerad med fluor och mintsmak.

Så här används tandtråd:

 • Spänn tråden genom att vira den något varv runt
 • pekfingrarna och fatta tag med tummarna, eller knyt
 • ihop trådens ändar så att en ring bildas.

 • För ner tråden mellan tänderna mot tandköttskanten.

 • För sedan tråden fram och tillbaka upp mot tandens tuggyta,
 • först mot ena sidan av tanden och sedan mot den andra. Upprepa
 • mellan alla tänder tills alla tänder behandlats och glöm inte baksidan
 • på tanden som sitter längst in i munnen.

För den som tycker att det är svårt att komma åt med händerna är
tandtrådshållare ett bra hjälpmedel. Hållaren passar till all sorts
tandtråd och det finns även hållare med förmonterad tandtråd för
engångsbruk. Hållare finns att köpa på apotek.

Det är bra att använda tandtråd före tandborstningen. Då kan
de bakterier som rivits loss mellan tänderna borstas bort.

Det finns tandborstar som borstar flera ytor samtidigt (t v) En vinkelborste är särskilt effektiv till baksidan av sista tanden (t h).

Tandsticka bra om plats finns

Tandstickan ska helst vara trekantig, precis som mellanrummet
mellan tänderna längst ned vid tandköttet. Den är tillverkad av
trä eller plast, finns i olika tjocklekar och kan vara preparerad
med fluor eller mintsmak. Tandstickor är lätta att använda och
är ett bra hjälpmedel för vuxna om man har plats mellan tänderna.
För ungdomar, som ofta har mindre mellanrum mellan tänderna,
är tandtråd ofta bättre.

Så här används tandstickan:

 • För in tandstickan mellan tänderna.
 • Placera den plana eller platta sidan mot tandköttet.
 • För tandstickan fram och tillbaka några gånger.
 • Vinkla tandstickan så att den kommer i kontakt
 • med så stor del av tandytan som möjligt.

Mellanrumsborste för stora mellanrum
Mellanrumsborsten borstar rent mellan tänderna och ser
ut som en liten flaskborste. Borsten består av en tunn ståltråd
 med nylonborst på. Den finns i olika storlekar och med olika
typer av handtag.

Det är viktigt att prova ut rätt teknik och storlek tillsammans
med tandvårdspersonal. Tekniken går i stort ut på att dra borsten
 mellan tänderna på samma sätt som med en tandsticka.
Mellanrumsborstar är bra om man har stora mellanrum
mellan tänderna eller har en tandbrygga.

En bra tandsticka är trekantig i stället för rund i formen. En mellanrumsborste är lämplig för stora mellanrum mellan tänderna eller tandbrygga.

Med vinkelborsten kommer man åt vissa ställen bättre

De allra flesta människor har skrymslen och ställen i
munnen där den vanliga tandborsten har svårt att komma åt.
En så kallad vinkelborste är bra på tuggytor med gropar och
fåror, bakom sista tanden och på insidan av tänderna, eftersom
den är både smidig och lätt att använda.

 

Proteser måste också göras rena

Bakteriebeläggningar bildas även på proteser, både på utsidan och insidan. Om bakterierna får sitta kvar kan de orsaka inflammation i slemhinnan i munnen.

Det är viktigt att man gör rent avtagbara proteser både morgon och kväll. Man kan borsta protesen med vanlig tandborste eller speciell protestandborste och flytande tvål. Om protesklister används för att protesen ska fästa bättre, ska detta tas bort vid rengöringen. Annars är risken stor att bakterierna växer i klistret.

Rengöring av andra gömställen
Vid andra typer av ersättningar som broar, kronor och implantat ska man få individuell information och instruktion av tandläkare eller tandhygienist.

Bra använda fluortandkräm

En till två centimeter tandkräm på tandborsten är en lagom mängd. Det är bra att använda tandkräm som innehåller fluor när man borstar tänderna.

Fluor är ett naturligt ämne som stärker tänderna. Fluor tränger in i tandytan, framför allt på de ställen där det finns början till hål. Det finns olika mycket fluor i olika tandkrämssorter, men för det mesta brukar tandkräm innehålla ungefär 0,1 till 0,15 procent fluor.

Tandkräm innehåller också slipmedel som underlättar rengöringen och kan avlägsna missfärgningar.

 

Inte så stor betydelse vilken tandkräm man väljer

Det finns idag ungefär 70 olika typer av tandkräm på apotek och ute i handeln. Vilket märke man väljer har inte så stor betydelse. Det viktigaste är att man väljer en tandkräm som innehåller fluor och som man tycker smakar bra.

Några tandkrämssorter anges ha speciella egenskaper, exempelvis tandkräm mot känsliga tandhalsar, sköra slemhinnor samt plack- och tandstensbildning. Det finns också tandkräm som innehåller bakteriedödande ämnen, tandkrämer med enzymer som förstärker munslemhinnans försvar mot bakterier och tandkräm för protesrengöring.

Tandkrämer som sägs ge vitare tänder, så kallade whitening-tandkrämer, innehåller slipmedel för att kunna ta bort missfärgningar. Effekten är tveksam och det finns risk för ökat slitage på tänderna.

Om man har särskilda önskemål eller funderingar kan man rådgöra med tandvårdspersonal.

 

Sila gärna tandkrämen mellan tänderna

Borstar man tänderna morgon och kväll får tänderna fluortillskott två gånger per dag. För att utnyttja fluortandkrämen effektivt kan man efter tandborstningen skölja och sila tandkrämen mellan tänderna för att på så vis öka inlagringen av fluor mellan tänderna, på ytor som annars är svåra att komma åt. Fluorets effekt blir bättre om man inte sköljer munnen med vatten eller sköljer med bara lite vatten efter tandborstningen.

 

Oftast räcker den fluor som finns i tandkräm

Fluor finns, förutom i tandkräm, även i tabletter, i tuggummi och i lösningar. Många fluorpreparat säljs receptfritt på apotek. För de flesta räcker det att använda fluortandkräm två gånger om dagen. Om man har ökad risk för att få hål i tänderna behövs däremot ofta ett tillskott av fluor.

 

Munvatten och munsköljningsmedel

Det finns en rad olika typer av munvatten eller munsköljningsmedel på marknaden. De innehåller ofta starka smakämnen som tillfälligt kan dölja dålig andedräkt. Men de har mycket begränsad effekt på munhälsan och hjälper inte till att göra rent. Endast de vätskor som innehåller fluor eller bakteriedödande medel har någon effekt.

Klorhexidin är ett medel som har bakteriedödande effekt och som förhindrar uppkomsten av nya bakteriebeläggningar. Medlet används oftast i samband med operationer i munnen eller efter tand- och käkskador när man har svårt att borsta tänderna. Vätskan gurglas runt i munnen cirka en minut morgon och kväll.

Klorhexidin kan ge bruna missfärgningar på tänder och tunga vid längre tids användning. Man kan också få en övergående förändrad smakupplevelse. Klorhexidin bör därför bara användas under en begränsad tid, cirka 14 dagar, om inte en tandläkare eller läkare rekommenderar annat. Medlet kan köpas receptfritt på apotek.

Syror fräter på tänderna

Vad man äter och hur ofta man äter har betydelse för tandhälsan. En del av de bakterier man har i munnen använder socker som näring och bildar syror som fräter hål i tänderna, det vill säga orsakar karies.

 

Låt tänderna vila mellan måltiderna

Ju oftare man äter något med socker i, desto mer syra bildas och desto större är risken att man får hål i tänderna. Det beror på att när man har ätit något med socker i sänks pH-värdet i munnen i ungefär 20 till 30 minuter. Normalt är pH-värdet i munnen 7, alltså neutralt. Om pH värdet sjunker under 5,7 börjar tandytan att lösas upp.

Det finns socker i nästan allt man äter. Därför är risken för hål i tänderna stor om man äter ofta. Om tänderna däremot får vila mellan målen hinner saliven reparera de små skadorna som syran åstadkommit. Ett bra sätt att minska risken för hål i tänderna är därför att undvika småätande och att dricka vatten eller osötad dryck för att släcka törsten mellan måltiderna.

 

Det finns sockerfria alternativ

Sockerfritt godis eller godis som är sötat med xylitol, till exempel tabletter och tuggummi, är alternativ som inte ger hål i tänderna. Läsk och saft som är sötad med sockerersättningsmedel, till exempel aspartam, innehåller heller inte socker. Men också drycker sötade med sockerersättningsmedel kan leda till frätskador på tänderna, eftersom de har ett lågt pH-värde.

 
 
Det finns särskilda protestandborstar, som man kan sätta fast med sugproppar på handfatet. En vanlig tandborste kan också användas.

Var rädd om dina tänder dom ska vara med dig i många år!!!

Nästa gång jag gör ett inlägg kommer det handla om barns tänder!!!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0